Huishoudelijk reglement

Doelgroepen BCE

 • Childbirth educators: o.a. hypnobirthingdocenten, zwangerschapsdocenten, zwangerschapsyogadocenten, geboortecoaches en lesgevende doula’s.
 • Geboortezorgverleners: verloskundigen en gynaecologen.
 • Zwangere vrouwen + partners.

Pijlers

Al onze leden geven voorlichting en begeleiding vanuit de volgende pijlers:

 • Informerende rol: we verstrekken zo neutraal mogelijk informatie op basis waarvan ouders hun eigen weloverwogen keuzes kunnen maken.
 • De fysiologie en het natuurlijke geboorteproces vormen het uitgangspunt van onze lessen.
 • We richten ons op het geven van realistische informatie, maar met een positieve benadering en de focus op vertrouwen in het eigen lichaam, het geboorteproces en eigen inzicht en kunnen.
 • De nadruk ligt op de autonomie en eigen regie van de vrouw en haar partner.

Lid worden – 3-staps-aanmelding

De basisvoorwaarde om lid te kunnen worden is: werkzaam zijn als childbirth educator met een afgeronde opleiding. Om het kwaliteitsniveau te waarborgen waar BCE voor staat en dat ons keurmerk inhoud geeft, werken we met opleidingsvoorwaarden. Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze leden informatie overdragen vanuit een gemeenschappelijke visie, die is samengevat in het BCE Gedachtegoed. We hanteren een drie-staps-aanmelding om hier inzicht in te krijgen, een kwaliteitsdrempel in te bouwen én onze verbindende factoren helder te hebben. Dit zijn de stappen waarop wordt beoordeeld of je je als lid kunt registreren:

Stap 1: invullen NAW-gegevens, opleidingsgegevens en relevante werkervaring, begeleid door kopieën/foto’s van certificaten/diploma’s.

Stap 2: beantwoorden van drie open vragen m.b.t. visie op prenatale voorlichting.

Stap 3: ondertekenen van het gemeenschappelijke BCE Gedachtegoed.

Lid blijven – accreditatiesysteem

Om ervoor te zorgen dat onze leden hun kennis blijven verdiepen, verbreden en updaten, en daarnaast actieve betrokkenheid bij BCE te stimuleren, werken we met een accreditatiesysteem. Alle leden moeten aantoonbaar 32 accreditatiepunten (= 32 uur) per jaar verzamelen d.m.v. deelname aan workshops, trainingen en Meet-ups.

BCE organiseert minimaal twee workshops/trainingen per jaar (8 punten per keer) en twee Meet-ups per jaar (4 punten per keer).

Daarnaast kunnen leden punten verzamelen door andere relevante scholingen/bijeenkomsten bij te wonen. Deelname moet worden aangetoond met een certificaat of bewijs van deelname. Het bestuur beoordeelt of voor de betreffende scholing punten toegekend kunnen worden.

Contributie

Leden betalen een jaarlijkse contributie van € 120. Bij deelname aan een werkgroep is de jaarlijkse contributie € 80.

Kwaliteitskeurmerk

We hebben een eigen keurmerk, dat leden kunnen gebruiken op hun website en promotiemateriaal om zich te onderscheiden op kwaliteit. Dit keurmerk moet daarom inhoudelijk van waarde zijn. Dit realiseren we door middel van:

 • toelating op basis van de genoemde drie-staps-aanmelding.
 • verplichting tot het jaarlijks aanscherpen en updaten van kennis op basis van een accreditatiesysteem.

Scholing

BCE organiseert minimaal twee keer per jaar een workshop/training voor leden, waarbij ook niet-leden welkom zijn. De scholing is gericht op het verdiepen, verbreden en updaten van kennis die leden in hun cursussen (kunnen) overbrengen. Leden krijgen een substantiële korting bij deelname aan scholingen van BCE.

Dit biedt BCE haar leden:

 • Je bent onderdeel van een veelzijdig, goed geschoold en ondernemend netwerk, dat elkaar online en live ontmoet om kennis uit te wisselen en elkaar te inspireren en motiveren.
 • Je bent onderdeel van een beweging die streeft naar bewustwording in de geboortezorg, gericht op fysiologie en regie voor de barende vrouw en haar partner, vanuit een positieve, op vertrouwen gerichte benadering.
 • Het kwaliteitskeurmerk dat je mag voeren is inhoudelijk van waarde en draagt daardoor bij aan je professionele, onderscheidende uitstraling. Je laat zwangere vrouwen en hun partners, maar ook verloskundepraktijken en zorgverzekeraars, ermee zien dat je goed geschoold bent en je kennis meerdere keren per jaar verdiept en aanscherpt.
 • Je bent vindbaar voor je doelgroep via onze website en door actieve promotie van onze Beroepscoöperatie en ons keurmerk via (social) media en beurzen.
 • Het doel is dat je cursussen (deels) vergoed worden door een groot aantal verzekeraars. Logischerwijs vraagt dit wat tijd. We zijn druk doende dit te realiseren.
 • Je krijgt elk halfjaar de gelegenheid gelijkgestemde collega’s te ontmoeten en live mee te praten bij een Meet-up (ALV + borrel) op een fijne locatie.
 • Je krijgt flinke korting op scholingsdagen georganiseerd door BCE en waar mogelijk korting op extern georganiseerde bijscholing/lezingen.
 • Op termijn mogelijkheid tot aankoop van door BCE ontwikkeld cursus- en workshopmateriaal (kant-en-klare presentaties, audio- en videomateriaal, werkboeken).
 • Op termijn mogelijkheid tot gezamenlijk goedkoop inkopen van materiaal om te gebruiken in lessen/goodiebags.
 • Op termijn mogelijkheid tot samenwerkingen met partijen als Dalalou en Moeder Aarde, om cursisten kortingen te kunnen aanbieden op hun producten.