Aanmelden

  Alle velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

  Stap 1: Algemene gegevens

  NAW-gegevens

  Relevante opleiding

  Kopieën/foto’s van certificaten/diploma's


  Stap 2: Toelatingsvragen


  We zijn benieuwd naar je visie op kennisoverdracht aan zwangere vrouwen en hun partners en krijgen hier graag wat meer inzicht in aan de hand van de volgende vragen:

  Stap 3: Onderschrijven BCE Gedachtegoed


  Alle leden van de Beroepscoöperatie voor Childbirth Educators werken vanuit een aantal pijlers, die staan beschreven in het Huishoudelijk Reglement. Om als lid te kunnen toetreden, vragen we je het BCE Gedachtegoed dat voorkomt uit deze pijlers te onderschrijven:

  1. Autonomie, zelfvertrouwen en eigen regie van de zwangere vrouw en haar partner staan voorop bij onze manier van kennis overdragen. We willen ouders inspireren hun eigen bewuste keuzes te maken.

  2. We geven realistische informatie met een positieve blik en de nadruk op vertrouwen in de fysiologie, het natuurlijke geboorteproces en de intuïtie en inzichten van de zwangere vrouw en haar partner.

  3. We zijn ons bewust van onze persoonlijke ervaringen en oordelen op het gebied van de zwangerschap en geboorte, maar waken ervoor deze een bepalende rol te laten spelen bij kennisoverdracht en voorlichting aan zwangere vrouwen en hun partners.

  4. We vormen een enthousiaste, veilige thuisbasis voor childbirth educators en zorgen er samen voor dat iedereen zich vrij voelt om kennis, gedachten en tips te delen. We willen elkaar ondersteunen en versterken.

  5. We willen actief betrokken zijn bij BCE en vullen dit in door deel te nemen aan werkgroepen, Meet-ups, bijscholingen en/of onze social media.  Hoe zit het met mijn privacy?